NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL            KRÓLUJ NAM CHRYSTE            PANIE JEZU BĄDŹ PANEM MOJEGO ŻYCIA

 
 • 10.jpg
 • 6.jpg
 • 11.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg

"W Najświętszej Eucharystii zawiera się, bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom."
Sobór Watykański II

Jak pisze Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia: Kościół żyje dzięki Eucharystii! Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, czyli tego wszystkiego, co dokonało się w życiu, śmierci i powstaniu z martwych Jezusa. To wszystko staje się obecne w czynnościach liturgicznych Kościoła. Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i prawdziwy Jezus Chrystus. Jest On tam obecny w sposób żywy, prawdziwy, rzeczywisty, z Ciałem, z Krwią, z Duszą i Bóstwem.

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej:

 • Pogłębia naszą relację z Chrystusem,
 • Gładzi nasze grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich,
 • Przez zjednoczenie naszych więzów z Chrystusem, pogłębione zostają jednocześnie więzy z całą wspólnota Kościoła, tworząc jedność i miłość.

Przygotowanie do sakramentu eucharystii w naszej parafii trwa minimum dwa lata.

Dzieci przygotowuja sie poprzez uczestnictwo w katechizacji uczestnictwie w nabożeństwach, liturgii oraz spotkaniach formacyjnych.

Rodzice również odbywają przygotowanie do przyjęcia sakramentu komunii świętej swoich dzieci poprzez uczestnictwo w spotkaniach modlitewno-formacyjnych wg. schematu spotkań wyznaczonych i przekazanych przez ks. proboszcza.

Godziny

MSZE ŚWIĘTE:

PNIEWO
Niedziela - 08:00 i 12:00
Poniedziałek - 17:00
Środa, piątek - 17:00
Sobota - DPS - 15:30

KRAJNIK
Niedziela - 09:10
Czwartek - 18:00

STEKLNO
Niedziela - 10:30
Wtorek - 18:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
Przed każdym nabożeństwem.

BIURO PARAFIALNE:
Środa i piątek - po Mszy św.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA U CHORYCH:
Każda pierwsza sobota miesiąca

Wyszukiwarka

Polecamy