NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL            KRÓLUJ NAM CHRYSTE            PANIE JEZU BĄDŹ PANEM MOJEGO ŻYCIA

 
 • 10.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 9.jpg
 • 3.jpg
 • 13.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg

"Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy".
(Rz 6, 8)

Chory, który po woli opuszcza ten świat, nie może odczuwać, iż jest sam. W takich chwilach niepotrzebne są słowa, wystarczy nasze obecność przy chorym. Rodzina powinna wspierać umierającego w jego ostatnich momentach na tej ziemi, swoją nieustanną modlitwą. Ważne jest wzmacnianie bliskości i obecności Boga przy konającym, to pozwoli oddalić lęk przed śmiercią. Można modlić się słowami samego Jezusa: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego. Pomórz mi godnie rozstać się z tym światem. Można też przyzywać orędownictwa Matki Jezusa modląc się słowami: Zdrowaś Maryjo.

W dniu pogrzebu rodzinna, krewni i znajomi powinni gromadzić się na Eucharystii, która sprawowana jest w intencji zmarłego. Pogrzeb katolicki wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Nasza modlitwa, czyste serce i ofiarowana Komunia Święta, są nieocenioną pomocą dla naszych bliskich zmarłych. Dawniej Kościół wierzył, iż śmierć bliskich nam osób, to narodziny tej osoby dla nieba. Także po pogrzebie należy pamiętać o modlitwie za zmarłego np. przez:

 1. Msze święte w 30 dniu po śmierci,
 2. Msze święte w rocznicę śmierci,
 3. Msze święte z okazji imienin, urodzin zmarłego,
 4. Wypominki w miesiącu listopadzie.

Zgłoszenie pogrzebu dokonuje się w Kancelarii parafialnej, gdzie ustala się datę i godzinę pogrzebu, dopiero później kontaktujemy się z Administratorem Cmentarza.

Dokumenty, które należy przygotować:

 1. Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia Święta) wydane przez kapelana szpitala lub duszpasterza,
 3. Jeśli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie naszej parafii należy dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, iż osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.

Kto nie może otrzymać pogrzebu katolickiego:
Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1184 stwierdza, że jeśli przed śmiercią osoba nie dała żadnych oznak pokuty, to pogrzebu katolickiego powinni być pozbawieni:

 1. Apostaci, heretycy i schizmatycy,
 2. Osoby, które kierowały się spaleniem swojego ciała z motywów innych niż katolickie, np. rozsypanie swoich szczątków w różnych miejscach,
 3. Inni jawni grzesznicy, których pogrzeb katolicki byłby zgorszeniem dla wiernych.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci!

Godziny

MSZE ŚWIĘTE:

PNIEWO
Niedziela - 08:00 i 12:00
Poniedziałek - 17:00
Środa, piątek - 17:00
Sobota - DPS - 15:30

KRAJNIK
Niedziela - 09:10
Czwartek - 18:00

STEKLNO
Niedziela - 10:30
Wtorek - 18:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
Przed każdym nabożeństwem.

BIURO PARAFIALNE:
Środa i piątek - po Mszy św.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA U CHORYCH:
Każda pierwsza sobota miesiąca

Wyszukiwarka

Polecamy