NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL            KRÓLUJ NAM CHRYSTE            PANIE JEZU BĄDŹ PANEM MOJEGO ŻYCIA

 
 • 10.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 5.jpg
 • 13.jpg
 • 9.jpg
 • 1.jpg
 • 8.jpg
 • 11.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg

przygotowanie    do   sakramentu   bierzmowania 

 Proszę nauczyć się i powtórzyć sobie podstawowe wiadomości.....

Znajomość  katechizmu.....

„Ojcze nasz...”, „Zdrowaś Maryjo...”, „Wierzę w jednego Boga”  „Pod Twoją Obronę”

 • 10 Przykazań Bożych,
 • 7 Darów Ducha Świętego
 • 6 Prawd Wiary
 • 7 Sakramentów Świętych
 • 7 Grzechów Głównych
 • 5 Warunków Dobrej Spowiedzi Św.

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu.

 

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia/odmawia się na różańcu/

 • Wstęp - „Ojcze nasz...”, „Zdrowaś Maryjo...”, „Wierzę w Boga Ojca”
 • Na dużych paciorkach różańca mówimy:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa  -  na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”

 • Na małych paciorkach:Dla Jego bolesnej męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata  /10 razy/ 
 • Na zakończenie:Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem” /3 razy/

Różaniec: 

wstęp: Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

- Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu  - razy 5 tajemnic -

Na końcu każdej dziesiątki: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż tym którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia”

 

4 części Różańca Świętego:

Radosna

Światła

Bolesna

Chwalebna

Zwiastowanie NMP

Chrzest Jezusa w Jordanie

Modlitwa PJ w Ogrójcu

Zmartwychwstanie

Nawiedzenie św. Elżbiety

Cud na weselu w Kanie

Biczowanie

Wniebowstąpienie

Narodzenie P. Jezusa

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Cierniem  ukoronowanie

Zesłanie Ducha Św.

Ofiarowanie P.J. w świątyni

Przemienienie na Górze Tabor

Droga  Krzyżowa

Wniebowzięcie NMP

Znalezienie P.J. w świątyni

Ustanowienie Eucharystii

Śmierć Pana Jezusa

Ukoronowanie NMP

 

Co to jest Łaska Uświęcająca?

- jest to życie Boże, które otrzymaliśmy na chrzcie św. jest to dar Boga, który uczynił nas swoimi dziećmi, Pan Bóg nas adoptował! Jako dzieci Boże jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego, mamy prawo do nieba! Łaskę Uświęcającą czyli Życie Boże pomnażamy i umacniamy przez Komunię św. – tracimy popełniając grzech ciężki, śmiertelny który zabija w nas Życie Boże – odzyskujemy Łaskę Uświęcającą przez sakrament pokuty…

 

 

O  Mszy  Świętej  I  O Komunii  Świętej

Msza święta – jest to Ofiara Miłości, w czasie której Pan Jezus tak jak na Kalwarii: cierpi, umiera i zmartwychwstaje. Zbawiciel ofiaruje Bogu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Każda Msza św. jest taką samą Ofiarą, jaką Pan Jezus złożył Bogu na krzyżu w Wielki Piątek. Podczas Mszy św., kapłan w zastępstwie Chrystusa przemienia chleb w Ciało Pana Jezusa, a wino w Jego Krew.

 

komunia  święta

- jest to Ciało Pana Jezusa pod postacią chleba. Komunię św. ustanowił Pan Jezus w Wielki Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy z Apostołami.

Co nam daje komunia święta?

 • Samego Pana Jezusa
 • Pomnaża w nas Łaskę Uświęcającą, czyli Życie Boże
 • Daje nam prawo do nieba

Jak najgodniej przyjąć komunię świętą ?

 • Trzeba się wyspowiadać
 • Pragnąć przyjąć Pana Jezusa
 • Zachować post przed komunią św. ( 1 godzinę przed komunią św. nie wolno jeść )

 

O   spowiedzi    świętej

Spowiedź święta

jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Jezusa, przebacza człowiekowi popełnione grzechy. Sakrament spowiedzi św. ustanowił Pan Jezus po zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów: „Komu odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a komu zatrzymacie są im zatrzymane”.

Co nam daje spowiedź święta ?

 • Gładzi grzechy
 • Przywraca Łaskę Uświęcającą
 • Daje pomoc Bożą, aby się poprawić

Bierzmowanie -

- jest to sakrament w którym Duch Św. umacnia naszą wiarę: abyśmy ją wyznawali, bronili jej i według niej żyli. Bierzmowanie jest potwierdzeniem i umocnieniem sakramentu chrztu oraz pogłębieniem naszej przynależności do Kościoła czyli wspólnoty wszystkich ochrzczonych, włączonych przez chrzest w Chrystusa, jak latorośl w winny krzew…

Znakiem zewnętrznym w sakramencie bierzmowania jest włożenie rąk przez Biskupa i namaszczenie krzyżmem  /olejem świętym/

Liturgia sakramentu bierzmowania

Po Ewangelii następuje przedstawienie kandydatów.  Biskup mówi: „Drodzy bracia i siostry...powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem jakich Łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Młodzież:  /na pamięć/

„Pragniemy* aby Duch Święty* którego otrzymamy* umocnił nas* do mężnego wyznawania wiary* i do postępowania* według jej zasad*  Amen.

 

Kandydaci podchodzą do Ks. Biskupa według ustalonego porządku, Świadek bierzmowania trzyma prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego...

Biskup Krzyżmem św. /olejem św./  kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi:

 • Bp /imię kandydata…/ przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
 • Amen
 • Bp „Pokój z Tobą”
 • I z Duchem Twoim.

Wywiad z Bogiem

Godziny

MSZE ŚWIĘTE:

PNIEWO
Niedziela - 08:00 i 12:00
Poniedziałek - 17:00
Środa, piątek - 17:00
Sobota - DPS - 15:30

KRAJNIK
Niedziela - 09:10
Czwartek - 18:00

STEKLNO
Niedziela - 10:30
Wtorek - 18:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
Przed każdym nabożeństwem.

BIURO PARAFIALNE:
Środa i piątek - po Mszy św.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA U CHORYCH:
Każda pierwsza sobota miesiąca

Wyszukiwarka

Polecamy