NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL            KRÓLUJ NAM CHRYSTE            PANIE JEZU BĄDŹ PANEM MOJEGO ŻYCIA

 
 • 10.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
 • 4.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg

Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II, Rzym, 1 maja 2011 r.

Rok temu, 1 maja 2011 r., w Święto Miłosierdzia Bożego, Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił w imieniu Kościoła błogosławionym swego umiłowanego poprzednika Jana Pawła II

Papieża, który otworzył dla Chrystusa granice państw, szczelnie zamknięte na orędzie miłości, i serca milionów ludzi, ukazując im jedyną Prawdę. Miniony czas to jedno wielkie dziękczynienie za dar nowego świętego, który w tajemnicy świętych obcowania pozostał z nami, wstawia się, oręduje. Doświadczamy nieustannie łask za Jego przyczyną - czyż nie mówią o nich jakże liczne "magnalia Dei", dzieła Boże, na polskiej ziemi? Wierzymy głęboko, że owocem wiary Jana Pawła II, którą nas umacniał przez wszystkie lata swej posługi Piotrowej, jest to szczególne poruszenie sumień, jakie przeżywamy, odrzucenie lęku i stanięcie po stronie prawdy. A "prawda jest gwarancją wolności", jak wskazywał podczas beatyfikacji naszego rodaka Benedykt XVI. My, Polacy, jesteśmy szczególnymi depozytariuszami nauczania błogosławionego Jana Pawła II. W czasie nasilającej się konfrontacji dobra ze złem, ewangelizacji z antyewangelizacją, musimy jeszcze mocniej czerpać z Jego wskazań i nie lękać się być defensorami Boga i Ojczyzny.

Małgorzata Rutkowska

Polecamy