NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL            KRÓLUJ NAM CHRYSTE            PANIE JEZU BĄDŹ PANEM MOJEGO ŻYCIA

 
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • 9.jpg
 • 8.jpg
 • 12.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg

Wypominki modlitewne za zmarłych...

"O tych których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci"
w. Ambroży

Kościół od zarania swych dziejów szczególną troską modlitewną otacza zmarłych. Podczas każdej Mszy św. modli się za wszystkich, którzy odeszli do wieczności... Błogosławiony Jan Paweł II mówił: "Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba". Kościół nieustannie powierza w modlitwie błagalnej zmarłych.

Pamiętajmy o naszych zmarłych i polecajmy ich miłosierdziu Bożemu w modlitwie wypominkowej. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia.

Listopad – to miesiąc modlitwy za zmarłych… na kartkach wypominkowych wypisujemy naszych zmarłych, których polecamy błagalnej modlitwie Świętego Kościoła... Przez cały miesiąc listopad po Mszy św. wieczornej będziemy się modlić w intencji naszych zmarłych polecanych w wypominkach.

Naucz swoje dzieci modlić się za zmarłych: dziadków, krewnych i znajomych... aby kiedyś mlode pokolenie umiało modlić się za nas, po naszym odejściu do wieczności. W rodzinie dobrze jest wspólnie wypełniać kartki wspominkowe, tłumacząc kto jest kto, a później pofatyguj się na wspólnotową modlitwę...

Polecamy